Kwaliteit en certificering

Wie wil uitblinken in de schoonmaakwereld, heeft een strategie nodig. Daarom werken we volgens een kwaliteitswaarborgsysteem. Wat u daarvan merkt? Onze dienstverlening sluit aan op wat u nodig heeft. Vandaag en morgen, maar ook in de toekomst: we kijken continu hoe we onze schoonmaakdiensten verder kunnen verbeteren.

Kwaliteit schoonmaak

Een strategie valt of staat met een sterke basis. Dat wij daarover beschikken, bewijzen onze certificaten en keurmerken:

  • ISO 9001: we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Daarbij ligt de focus op het steeds verder verbeteren van onze dienstverlening.
  • ISO 14001: vanuit deze internationale norm hebben we een milieubeleid opgesteld. In ons werk komt dit beleid tot uiting.
  • ISO 26000: op basis van deze internationale richtlijn hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen laten uitgroeien tot een vaste pijler binnen ons bedrijf.
  • VCA: met dit certificaat laten we zien dat we bij de uitvoer van ons werk aandacht besteden aan veiligheid, gezondheid en milieu.
  • PSO trede 3: we voldoen aan de voorwaarden voor de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.
  • VSR: we zijn lid van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor professioneel schoonmaken.
  • OSB-keurmerk: brancheorganisatie OSB deelt het OSB-keurmerk uit aan bedrijven die de juiste vakkennis hebben, goed omgaan met personeel en belastingen en premies betalen. Wij beschikken over dit keurmerk.
  • Code Verantwoordelijk Marktgedrag: samen met andere partijen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hebben we deze code ondertekend. In de code staan onze uitgangspunten voor professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen.
  • Erkend leerbedrijf: we vinden het belangrijk om jonge mensen te laten kennismaken met onze branche. Daarom zijn we voor verschillende opleidingen een erkend leerbedrijf. We beschikken over erkenningen van Ecabo, Savantis en Kenniscentrum Handel. Deze erkenningen vallen onder de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.