milieuvriendelijke schoonmaak

Opmerkelijke strategie: oog voor mens en milieu

De opmerkelijke strategie van Novon heeft zich nooit echt toegespitst op het volgen van de schoonmaakmarkt. Veel liever zijn we leidend en onderscheidend. Hieraan geven we invulling met een aantal kwaliteitswaarborgsystemen.

Binnen de kwaliteitswaarborgsystemen behoren gezondheid en veiligheid tot de belangrijkste pijlers. Dat we aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, onderschrijven onze VCA- certificaat en Arbo-richtlijnen.

Milieuvriendelijk beleid

Aangezien de milieuvoorwaarden in de schoonmaakbranche steeds strenger worden, is ook het ISO 14001-keurmerk essentieel. Deze internationaal geaccepteerde norm geeft aan waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Belangrijk, want hiermee kunnen we de bedrijfsvoering beheersen en milieurisico’s beperken. Ons systeem richt zich op het continu monitoren en bijsturen van milieuprestaties. Daaraan hebben we heldere doelstellingen gekoppeld, zodat we ons milieuvriendelijke beleid daadwerkelijk kunnen waarmaken.

In de praktijk

Wat dit alles in de praktijk betekent? We werken gedurende het volledige proces met oog voor mens en milieu. Dat merkt u wanneer we bij u over de vloer komen. Zo gebruiken we onder meer het doseersysteem Ecodos en denken we vooraf goed na over de machines die we inzetten. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.