Stichting Hulphond Nederland

Motivatie Inge:

Vind het belangrijk dat mensen hierdoor rust kunnen krijgen en mee geholpen kunnen zijn om de dagelijkse dingen te kunnen blijven doen.

Motivatie Ineke:

Een hond biedt je niet alleen steun, troost en onnoemelijk veel plezier, maar kan zo ontzettend veel goeds doen voor mensen met een beperking, depressie, epilepsie etc. Deze stichting zorgt ervoor dat zowel hond als baas/vrouwtje worden geholpen en dat baasje/vrouwtje op deze manier onafhankelijk kan leven.

Motivatie Grada:

Ik vind dat dit een heel goed doel is ,omdat ik met eigen ogen gezien heb wat een hond voor iemand met een trauma of handicap kan doen en het kost heel veel om die honden op te leiden. Ze mogen dan ook wel eens wat extra krijgen.

Korte omschrijving doel:

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. Onze stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet.